Nova Order

Detta är ett komplett planerings- och uppföljningssystem för alla företag som vill ha övergripande koll på kommande, pågående och avslutade arbetsplatser. Arbetar Ni med flera olika typer av arbeten, flertalet olika arbetsmoment och strävar efter snabb fakturering, smidig projektuppföljning eller pålitliga och enkla månads-eller kvartalsbokslut så är detta system ett smart alternativ!

Systemet utvecklas kontinuerligt och företagsspecifika lösningar utvecklas löpande. Kommande funktioner är bl.a integration med bokföringsprogram för enklare administration av fakturor, Arbetsorderhantering, Kalkylverktyg mm.


Dagrapport

Utförda arbeten

Aktivitetsflöde

Realtidsöverblick